Logo Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Witamy na platformie e-learningowej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej


Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych – etap I
Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2020/2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Politechnice Opolskiej w Opolu podczas zapisów na lektoraty z języków obcych obowiązuje zapis §11, pkt. 7.:

Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostanie przypisany do grupy przez osobę koordynującą zapisy.

Zapisy są dwuetapowe. Celem I etapu zapisów odbywających się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, jest ustalenie, na lektorat z którego języka student chce uczęszczać.

UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązuje w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru lektoratu w tym etapie, zostaną przypisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.

W II etapie mającym miejsce w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci wybierają konkretne grupy zajęciowe (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.

UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca.

Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).


Szczegółowe informacje na temat zapisów w roku akademickim  2020/2021.

STUDIA I STOPNIA

Obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. – WSZYSTKIE KIERUNKI WYDZIAŁÓW: WBiA, WIPiL, WM, WEAiI oraz Fizjoterapia

I etap zapisów: 3-5 czerwca 2020 – do wyboru:

 • Język angielski B2,
 • Język angielski B2+,
 • Język niemiecki B2,
 • Język niemiecki B2+.

II etap zapisów: 28-29 września 2020 – wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA

 • Kierunek ARCHITEKTURA stac. (nabór lutowy 2019/20) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek BUDOWNICTWO stac. (nabór lutowy 2019/20) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek BUDOWNICTWO niestac. (nabór lutowy 2019/20) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
 • Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKACJI niestac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.
 • Kierunek EKONOMIA stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,
 • Kierunek EKONOMIA niestac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,
 • Kierunek ZARZĄDZANIE stac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.
 • Kierunek ZARZĄDZANIE niestac. – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.

 I etap zapisów: 3-5 czerwca 2020  – do wyboru:

 • Język angielski B2+
 • Język niemiecki B2+

II etap zapisów: 28-29 września 2020 – wybór grupy zajęciowych.

W razie problemów z dostępem do swoich kursów proszę o kontakt:
Krzysztof Kasza  k.kasza@po.edu.pl


W okresie zamknięcia Biblioteki Politechniki Opolskiej
zachęcamy do korzystania ze ŹRÓDEŁ ELEKTRONICZNYCH dostępnych pod adresem
 https://bg.po.edu.pl/index.php/component/content/article/33-e-zasoby/370-alfabetyczny-wykaz-e-zasobow

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dostęp do platformy książek IBUK LIBRA 
z komputerów domowych/urządzeń mobilnych można uzyskać za pomocą kodu PIN.

W sprawie kodów prosimy o kontakt mailowy: a.jandziak@po.edu.pl


Zapraszamy na nasze strony

          Biblioteka Głowna Politechniki Opolskiej