Uprzejmie proszę o logowanie się do nowej jednolitej platformy:

https://elearning.po.edu.pl/